ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 

Základní informace 2023/2024

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány především ředitelem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky.

 

Naše ŠPP v současné době tvoří:

Ředitel: Mgr. Jan Kramář

 

Výchovný poradce: Mgr. Ilona Žídková

konzultační hodiny: pátek 10.30 – 12.00 nebo dle dohody

  • věnuje se primárně problematice kariérového poradenství a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným

 

Metodik prevence: Mgr. Helena Roubíčková

konzultační hodiny: úterý 10.35 – 11.20 a pátek  9.40 – 10.25 nebo dle dohody

  • pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

 

Bakaláři - elektronická žákovská knížka
Bakaláři-1-400x400.png

Jídelní lístek

4. - 8. 12. 2023

strava.cz

 

 Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE