ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 

Přehled tříd a zaměstnanců
ve školním ro
ce 2023/2024

 

SB.-6L0A5273-33x.JPG

 

(Emailové adresy pedagogických zaměstnanců školy jsou ve tvaru: prijmeni@zszehusice.cz)

 

Ředitel školy: Mgr. Jan Kramář 

Zástupkyně ředitele: Mgr. Irena Marousková

Výchovná poradkyně: Mgr. Ilona Žídková 

Metodik prevence:  Mgr. Helena Roubíčková

Koordinátor EVVO: Mgr. Karolina Kácovská

 

1. stupeň:

I. třída - Mgr. Miroslav Procházka
II. třída - Mgr. Iva Kokešová

III. třída - Mgr. Lenka Hradecká
IV. třída - Mgr. Hana Bětíková
V. třída - Mgr. Iveta Poskočilová


2. stupeň:

VI. A třída - Mgr. Helena Roubíčková
VI.B třída - Mgr. Jana Kinclová
VII. třída - Mgr. Karolina Kácovská 
VIII. třída - Martin Holoubek
IX. třída - Ing. Jitka Kocková


  
Netřídní učitelé:

Mgr. Ilona Žídková

Mgr. Lenka Vamberská

Mgr. Romana Brandejská

Mgr. Kateřina Kárová

Mgr. Jakub Svoboda

Bc. Aneta Suková DiS.

  


Asistenti pedagoga:

Renata Šonková 

Kateřina Morkesová 

Miroslava Kučerová

Zuzana Piskačová

Zdeňka Bízová

Monika Vysloužilová

 


Školní družina:

Alena Vilišová

Dana Červínková

 
Školní klub:

Zdeňka Bízová

 

 

Provozní zaměstnanci:
Radovan Macko (školník)
Hana Fridrichová (uklízečka)
Jaroslava Michálková (uklízečka)
Jitka Votavová (uklízečka)


Školní jídelna:   
Hana Chudomelová (vedoucí ŠJ) - kontaktní mail na ŠJ: jidelnazehusice@seznam.cz 
Jana Horáčková (hlavní kuchařka)
Jitka Šlechtová (kuchařka)
Žaneta Vilímová (kuchařka)

 

 

Menu

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna