ŠKOLA S ÚSMĚVEM
Školní jídelna

 

ZŠ IZO: 102 774 455

Telefonní číslo: 327 399 480 (telefon se záznamníkem), 601 227 103 (mobil)

Mail: jidelnazehusice@seznam.cz 


Vedoucí školní jídelny: Hana Chudomelová 
hlavní kuchařka: Jana Horáčková
kuchařka: Jitka Šlechtová, Žaneta Vilímová
Kapacita: 300 jídel

 

 Vnitřní řád školní jídelny ZDE.


 

Pokyny ke stravování ve školní jídelně 2024/2025

Pokyny ke stravování ve školní jídelně

Bezhotovostní placení stravného

  • platba složená v bance na účet školy: 6384483319/0800
  • VS = evidenční číslo strávníka,popřípadě do poznámky vepsat jméno strávníka
  • trvalý příkaz k úhradě zadaný nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce
  • možnost hotovostního placení bylo zrušeno

 

Počet plateb na školní rok je deset, vždy nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku  / 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025, ve kterém dosahují věku podle vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 Ceny stravného od 1. 9. 2022

 ZŠ                                                                          Bezhotovostní platby

 žáci   7 - 10 let          28,-                                      560,-

žáci 11 - 14 let          32,-                                      640,-                                  

žáci 15 a více let      35,-                                      700,-

zaměstnanci            22,- + 13,- FKSP                  440,-

 

 Přihláška ke stravování

Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování. Pro bezhotovostní platbu mu bude přiděleno evidenční číslo, které bude sloužit jako variabilní symbol. Přidělený variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu stravování. Pokud dítě navštěvovalo MŠ Žehušice, variabilní symbol mu zůstává do 1. třídy stejný. Přihlášku lze vyzvednout ve školní jídelně, či vytisknout ZDE. V případě jakékoliv změny nebo ukončení stravování je strávník povinen toto oznámit písemně.

  

 Na začátku školního roku /do 2. 9./ nahlaste osobně, telefonicky nebo na Strava.cz, od kterého dne se začne strávník stravovat! Poté bude vždy na další měsíc přihlášen automaticky.

 

  

Noví strávníci

Nový strávník, který ještě nemá přidělený variabilní symbol, zaplatí poprvé stravné na měsíc září až během tohoto měsíce.

 

Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování bude provedeno automaticky v červenci. Přeplatky budou vráceny zpět na váš účet, nedoplatky budou řešeny s vedoucí školní jídelny.

 

Odhlášení ze stravování

V kanceláři školní jídelny můžete osobně nebo telefonicky (záznamník) odhlásit stravu na pondělí do 7 hodin, na ostatní dny do 13.30 hod na den následující. První den nemoci je možné si stravu vyzvednout do vlastních nádob ve školní jídelně v 11 hodin.

 

 

VŠJ Hana Chudomelová

tel. 327 399 480, 601 227 103

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMACE K ALERGENŮM ZDE

 

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna