ŠKOLA S ÚSMĚVEM
Historie školy

V Žehušicích byla založena v roce 1710 hrabětem Janem Františkem Josefem z Thunu a Hohensteina dvoutřídní filiální škola chotusické farnosti. Do roku 1821 vyučoval učitel obě třídy v jedné místnosti. Vrchnost pak zřídila ještě jednu učebnu v panském dvoře. V roce 1836 celý panský dvůr vyhořel včetně učebny. Další dva roky se druhá třída vyučovala v jiné najaté místnosti. V roce 1838 přistavěl vrchnostenský stavitel Jan Jelínek ke staré škole novou druhou třídu.

V roce 1878 byla postavena nová školní budova podle plánů dalšího panského stavitele architekta Josefa Míči. Po dobu asi tří měsíců (stavělo se od 20.4. do 20.9.) se vyučovalo v najatých místnostech v č.p. 40 a č.p. 28. V roce 1879 byla škola rozšířena na trojtřídní a r. 1887 na čtyřtřídní.

Když byla po 2. světové válce zřízena měšťanská škola, začala od r. 1948 užívat místnosti v zámku. V roce 1979 se do zámku přemístil i první stupeň základní školy, takže celá základní škola měla sídlo v zámku.

Od 6. 12. 1995 je základní škola v nové budově.  U příležitosti 250. výročí narození nejslavnějšího žehušického rodáka a žáka žehušické školy Jana Václava Sticha, známého ve světě pod jménem Giovanni Punto (*28. 9. 1746), propůjčilo Ministerstvo školství ČR čestný název "Základní škola Jana Václava Sticha - Punta Žehušice.

 

 

Více o historii školství v Žehušicích (300 let) zde.

Menu

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk