ŠKOLA S ÚSMĚVEM
Školská rada - 2021/2022

 

Zápis ze školské rady 23. 6. 2021 ZDE

 

 

Dne 7. - 9. 6. 2021 proběhly volby členů školské rady z řad zákonných zástupců.

 

Volby byly platné.

 

Volby členů z řad zákonných zástupců žáků:

z celkového počtu 148 žáků odvolilo 116 zákonných zástupců.

 

Zvoleni byli:

 
Eva Kočárníková  (22 hlasů)

Marek Macháček  (22 hlasů)

 

 Další pořadí:

 Ludmila Pernicová (21 hlasů)

Jan Havel (19 hlasů)

Tomáš Forst (16 hlasů) 

Josef Hrdý (14hlasů)

Jan Prchal (2 hlasy)

 

 

Dne 17. 6. 2021 proběhly volby z řad pedagogických pracovníků.

 

Zvoleni byli:

Mgr. Tomáš Fíla                     12 hlasů

Mgr. Jana Kinclová                 7 hlasů

 

Další pořadí:

Mgr. Jan Pavel                        6 hlasů

 

Volilo 25 pedagogů.             

 

Zastupitelstvo městyse Žehušice na svém zasedání schválilo zástupce zřizovatele do školské rady:

 

Tomáš Patejdl

Bc. Libor Šmíd

 

 

Po provedení voleb získali nejvíce hlasů a stávají se členy ŠR:

 

Členové školské rady:   Mgr. Eva Kočárníková 

                                      Mgr. Marek Macháček

                                      Mgr. Jana Kinclová                      

                                      Mgr. Tomáš Fíla

                                              Tomáš Patejdl

                                       Bc. Libor Šmíd

 

                                                      

Činnost školské rady vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb., její činnost se řídí schváleným statutem a jednacím řádem.

 

 

 

 

 

 

 

Menu

7. 10. Justýna

Zítra: Věra

Bakaláři - elektronická žákovská knížka
Bakaláři-1-400x400.png

Jídelní lístek

10. - 14. 10. 2022

 

 Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE