ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 Matematická olympiáda 2021/2022

 

Je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

 MO nabízí zájemcům o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky.

MO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.

MO se člení podle kategorií a soutěžních kol.

Tematické zaměření jednotlivých kategorií MO dané úlohami domácí části školního kola, kde žáci řeší šest zadaných úloh v daném termínu.

 Účast žáků v soutěži je dobrovolná.

Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola.

 

 

Výsledková listina:

 

MO Z6.docx

MO Z7.docx

MO Z8.docx

MO Z9.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián