ŠKOLA S ÚSMĚVEM
IX. třída

Třídní učitel: Mgr. Josef Jelínek

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pondělí

Z

M

Ch

AJ

Hv

 

Tv (ch)

Tv (ch)

Úterý

F

M

Ov

ČJ

 

Ch

Středa

D

ČJ

M

NJ

AJ

 

Tv (d)

Tv (d)

Čtvrtek

M

ČJ

Pp/Sh/Pd/Mc

Pp/Sh/Pd/Mc

 

Rv

Vv

Pátek

ČJ

F

AJ

D

NJ

 

   

Vyučující v 9. třídě:

Jana Červenková - Anglický jazyk, Tělesná výchova, Sportovní hry.

Mgr. Jana Kinclová - Matematika.

Mgr. Ilona Žídková - Český jazyk, Německý jazyk.

Mgr. Josef Jelínek - Přírodopis, Fyzika, Chemie, Pracovní činnosti.

Mgr. Libor Čihák - Dějepis, Občanská výchova, Informatika, Počítačová praktika.

Mgr. Iveta Poskočilová - Zeměpis, Rodinná výchova, Provoz domácnosti.

Mgr. Lenka Hradecká - Hudební výchova.

Mgr. Yvetta Zemanová - Výtvarná výchova.

 

Řešitelé matematické soutěže Klokan:

 

Velikonoční výstava a soutěž:

 

 

 

 

 

 

 

Třídní besídka 20. 12. 2007:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako deváťáci jsme měli "na starost" organizaci a moderování Vánoční besídky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizovali jsme "Mikulášský běh"...

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk