ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 8. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kinclová

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

pol.pauza

6.

7.

Pondělí AJ NJ
M
OV Z
  TV (chlapci) 
Úterý ČJ
AJ
M
CH

  TV (dívky)
Středa ČJ
Z
F
SH/FCHP/ZS
SH/MCV/SZ
  CH D
Čtvrtek NJ M
ČJ
AJ
  VV HV
Pátek NJ F
M
D
ČJ
  PV PPČ

 

Vyučující v 8. třídě:

Mgr. Jana Kinclová - Matematika, Občanská výchova, Cvičení z matematiky

Mgr. Ilona Žídková - Český jazyk, Německý jazyk

Mgr. Josef Jelínek - Přírodopis, Fyzika, Chemie, Pracovní výchova,

                              Fyzikálně-chemická praktika

Jana Červenková - Anglický jazyk, Tělesná výchova, Sportovní hry

Mgr. Iveta Poskočilová - Dějepis, Hudební výchova

Věra Jelínková - Zeměpis, Cvičení ze zeměpisu, Zeměpisný seminář,
                                       Putování prostorem a časem

Mgr. Yvetta Zemanová - Výtvarná výchova

 

Naše třídní stránky: http://nase-tridni-stranky.webnode.cz/

 

 

Mikulášský běh...

 

 

 

Advent ve škole...

 

 

 

 

 

 

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna