ŠKOLA S ÚSMĚVEM
VI. TŘÍDA

 

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kinclová

 

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pondělí

ČJ

M

F

AJ

ČJ

 

HV

Úterý

ČJ

M

VV

VV

D

 

TV(d)

TV(d)

Středa

OV

ČJ

M


Z

 

   

Čtvrtek

D

M

ČJ

INF

AJ

 

TV(ch)

TV(ch)

Pátek

AJ

Z

M

VKZ

PV

     

 

Vyučující v naší třídě:

Mgr. Jana Kinclová - Matematika, Výchova ke zdraví
Mgr. Jarmila Rovenská - Český jazyk
Jana Červenková - Anglický jazyk, Tělesná výchova
Mgr. Josef Jelínek - Přírodopis, Fyzika
Věra Jelínková - Zeměpis
Mgr. Iveta Poskočilová - Informatika, Dějepis, Občanská výchova, Hudební výchova
Mgr. Jan Kramář - Pracovní výchova
Mgr. Yvetta Zemanová - Výtvarná výchova

 

 Pohádkové prezentace

V rámci hodin Informatiky jsme si chystali pohádky v Power pointu pro naše mladší spolužáky. Prezentace jsme pak předvedli v 1. a 2. třídě. Tady je ochutnávka:

 

CESTA NA MĚSÍC

JAK SE KLUCI NEUMĚLI SPOČÍTAT

KOBLÍŽEK

MINECRAFTOVÉ PŘÍHODY

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

O BUDULÍNKOVI

O KŮZLÁTKÁCH

O TŘECH PRASÁTKÁCH

ČERVENÁ KARKULKA

 

Účastníci výletu do ZOO Jihlava...(15. 6. 2012)

 

 

Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit projektu Kontinenty.

 

Byli jsme se podívat na osmáky na Kačině

 


Výlet

Dne 13. 6. 2012 jsme jeli na výlet do Zruče nad Sázavou. Podívali jsme se na zámek a do příkopů, ve kterých jsme si mohli vyzkoušet střelbu z luku nebo bojovat mečem. Potom jsme byli v muzeu hraček, ve kterém byly převážně panenky. Konec výletu jsme zakončili na hřišti, kde nás to moc bavilo.

 

 

 

 

 


Žehušický pohár

Jak jsme dávali do pořádku školní hřiště...

Začalo to už 2. dubna, kdy nám paní učitelka oznámila: "Zítra budeme dávat do pořádku školního hřiště." Hned druhý den, čtvrtou a pátou vyučovací hodinu jsme šli "dávat dopořádku školní hřiště". Tyto dvě hodinky jsme nestrávili jenom nudnou prací, ale i tak trochu skrytou zábavou. Skrytou proto, že jsme si ji vytvořili sami (takové to kecání mezi sebou a tak :-) a i s myšlenkou, že to děláme pro sebe...

Erika Šibravová

 

 

 

 

Hasík

Dne 28. března jsme jeli do Kutné Hory na exkurzi za projektem Hasík. Přivítali nás Vendulka a Honza, kteří nás celou dobu prováděli po hasičské stanici. Ukázali nám hasičská auta a popisovali nám, co takovému hasičskému autu nesmí chybět. Moc se nám to líbilo!

Stárková, Poskočilová

 

 

 

 

 

Anglická olympiáda:

Ve středu 15. 2. 2012 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Z naší třídy se umístili nejlépe: Jan Houska (2. místo), Denisa Kubelková a Daniel Krátký (3. místo).

 

 

Vánoční besídka

Besídka se konala 21. 12. 2011. V tento den jsme přinesli z domova cukroví a někteří přinesli šampus. Před tímto dnem jsme si vytvořili skupinky nebo dvojice, ve kterých jsme si dávali dárky. Paní učitelka dostala nejvíce dárků :-). Tento den se nám velmi líbil. Odešli jsme s dobrou náladou a hezkými dárky...

 

 

Vystoupení na vánoční besídce:

Mikulášský den

Na Mikuláe jsme zdobili vánočí stromeček. Ozdoby jsme vyráběli z papíru, byly to geometrické tvary, proto jsme stromeček pojmenovali "matematický stromek". Tento den se nám moc líbil.

 

 

 

 

Domácí úkol z matematiky

Naším úkolem bylo narýsovat jakékoliv těleso, které se dotvořilo do obrázku podle námi vybrané předlohy. Úkol byl zábavný a všem se povedl.

Šesťáci o sobě:

Pět let na prvním stupni s paní učitelkou Bětíkovou uteklo jako voda. Paní učitelku máme rádi i přesto, že byla přísná, protože ne ledajaký učitel by zvládnul třídu takových „čísel“. A naše paní učitelka to zvládla s VELKÝM ÚSMĚVEM na tváři.

Nyní v šesté třídě se seznamujeme s novými učiteli a i s novými spolužáky. Přišli mezi nás Denisa Kubelková, Nikola Kubelková, David Dolejší, David Sobotka a Jan Čonka. Doufáme, že se jim u nás bude líbit!

 

 

 

 

 

Menu

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk