ŠKOLA S ÚSMĚVEM
VI. třída

Třídní učitelka: Jana Červenková

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pondělí

ČJ

D

AJ

M

 

Inf

VkZ

Úterý

ČJ

M

Vv

Vv

F

 

Tv (d)

Tv (d)

Středa

ČJ

M

Ov

Z

 

 

 

Čtvrtek

M

AJ

D

ČJ

 

Tv (ch)

Tv (ch)

Pátek

Z

AJ

M

ČJ

Hv

 

   

V 6. ročníku probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem "Škola s úsměvem".

Vyučující v 6. třídě:

Jana Červenková - Anglický jazyk, Tělesná výchova

Mgr. Jana Kinclová - Matematika

Mgr. Ilona Žídková - Český jazyk

Mgr. Josef Jelínek - Přírodopis, Fyzika

Mgr. Libor Čihák - Dějepis, Občanská výchova, Informatika, Pracovní činnosti

Mgr. Iveta Poskočilová - Zeměpis, Výchova ke zdraví

Mgr. Yvetta Zemanová - Hudební výchova, Výtvarná výchova

 

Výlet se VII. třídou:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodina výtvarné výchova:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešitelé matematické soutěže Klokan:

 

Velikonoční výstava a soutěž:

 

 

 

 

 

 

Malíř v akci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní besídka 20. 12. 2007:

 

 

Z vánoční besídky:

 

V Čáslavi před sochou Jana Žižky:

 

Projektový den "Mikulášský den"...

 

 

Menu

21. 5. Monika

Zítra: Emil