ŠKOLA S ÚSMĚVEM
    III. TŘÍDA

 Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hradecká

 

 

                     Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

M

Pr

Aj

 

Úterý

Čj

M

Čj

Tv

Středa

Čj

M

Aj

Čj

Pr

Čtvrtek

Čj

M

Pr

Aj

Vv

Pátek

Čj

M

Čj

Hv

Tv

Další vyučující ve III. třídě:

 Mgr. Iveta Poskočilová - Prvouka

 Mgr. Jan Kramář - Tělesná výchova

 

   Události, zajímavosti, perličky, fotografie... zkrátka okno do naší třídy

Naučný, hudební a zábavný pořad " Sága Afriky"

Í JÉ BALAMUNA

Africké bubny rozhýbaly snad každého. Největším zážitkem byla možnost vyzkoušet si jejich zvuk vlastní dlaní.

Víte, že děti v Africe chodí do školy i v sobotu?

 

PLAVECKÝ VÝCVIK V KUTNÉ HOŘE

 

Pařezové chaloupky

 

 

 

 

Začínáme s angličtinou

Mikulášský běh:

Vánoční besídka:

          Vybrali jsme si krásnou písničku od Jaroslava Uhlíře       a Zdeňka Svěráka " Světové Vánoce". Alespoň na chvíli se z nás stali Eskymáci, Australani, černoši i indiáni. Moc se nám povedla,  ale za to vděčíme především jejim autorům.

 

 

Pečení perníčků

Vánoční besídka v naší třídě

Na každého čekal pod stromeček malý dárek.

 

Malíř v akci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kytarový kvintet" pod vedením paní učitelky...

 

Školní kolo recitační soutěže

Do školního kola postoupili tito žáci:

Jakub Krča                                                               Maruška Mečířová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barunka Slavíková                                                                                        Linda Pilařová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězem ve školním kole recitační soutěže v kategorii nejmladších žáků

se stal Jakub Krča.

Gratulujeme!!!

Chystáme květinovou výzdobu školního plesu...

Kluci mají velikou fantazii. Poznali jste dinosaura?

Vytvořili ho během přestávky!

 

Velikonoční výstava a soutěž:

 

 

 

 

 

 

 

DEN ZEMĚ - 22.4.2008

Jak jsme prožili Den Země ( samostatné práce dětí)        

 

Útržky ze Dne Země

 Včera se konal Den Země. Den měl dvě části. V první části jsme hráli různé hry, které se též týkaly Matky přírody. Ve druhé části jsme chodili po okolí a lese, sbírali jsme odpadky. To se dalo čekat. Odpadky jsme sbírali i minule a předminule. Také jsme pohřbívali odpadky, jako třeba: plast, bio odpad, plechovku a sklo. Příští rok se tam půjdeme mrknout, co se rozložilo a co ne. A k těm odpadkům, každého se ptám, proč jsou lidi taková „čuň….“? Většina neodpoví. Já to vím, ale nepovím!

        Na tom dni se mi nejvíce líbilo to uklízení. Ostatní chodili v polích a v lese dělali rámus, odpadky přehlíželi a běhali sem a tam. Já jsem byla pozadu, ale viděla jsem Matku přírodu!         

                                                                 Mečířová Marie

 

                                                                       

      První, co se za ten den stalo, bylo to, že jsme seděli v kroužku a povídali si. Potom jsem šli s první a druhou třídou ven na hřiště. Sešlapávali jsme lahve. Potom jsme šli na soutěž na hale. A pak jsme stavěli z víček od PET lahví zeměkouli. Potom jsme pohřbívali odpadky. Byl to nejhezčí Den Země.

                                                                     Krča Jakub

  

 Včera byl Den Země. Hráli jsme různé hry. Uklízeli kolem lesa. Taky jsme třídili odpadky a pohřbívali je. A příští rok budeme v pohřbívání pokračovat. 

                                                                Růžanská Nikola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Přírodovědnou soutěž si pro nás

    připravili žáci ze 7.třídy.

 

 

 

 

 

 

 

Vytváření mozaiky zeměkoule z víček od PET lahví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

"Hrobečky" pro odpadky

 

O poučnou

a zároveň

i zábavnou

činnost

se nám postaraly

děti ze 6. třídy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žehušický pohár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRUSICE

-rodná vesnice Josefa Lady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Skřítek Dřevíčko" -

- dřevařská dílna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém