ŠKOLA S ÚSMĚVEM
2. třída

 Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hradecká 

Rozvrh hodin ( 1.pololetí )

 

 

1

7.40-8.25

 

2

8.35-9.20

3

9.40-1025

4

10.35-11.20

5

11.30-12.15

 

pondělí

 

Čj

 

M

 

Čj

 

Tv

 

 

úterý

 

Čj

 

M

 

Prv

 

Čj

 

 

středa

 

Čj

 

M

     

  Hv

 

Čj

 

 

čtvrtek

 

Čj

 

M

 

Prv

 

Čj

 

Vv

 

pátek

 

Čj

 

M

 

Tv

 

Čj

 

 

 

 A jak to u nás vypadá ve třídě? Můžete nahlédnout!
Podzim nám otevřel svá vrátka a my jsme se pustili do výroby draků.
Jen vzlétnout do oblak !

                  

 

Draci na nás z výšky hledí...

              

                       Drakiáda - říjen 2006                

Také ježečci patří k podzimu. Lepení ježků nás opravdu bavilo, ale našívání listů na nit nám dalo pořádně zabrat. Navléknutí nitě do jehly není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo! 

 

 Linda

 Barunka

 Nikolka S.

 Martinka

 

 

 

 

Maruška

Jakub

Míra

Ráďa

Nikolka R.

Nikolka S.

 

... a ten kdo se vzadu schovává je Lukáš

 

 

 

 

 

 

             Využíváme přírodního materiálu

 

 

 

                         

 Malujeme na kamínky

 

 

V hudebně

      Už druhým rokem se malými krůčky snažíme hrát na zobcovou flétnu. Jen by bylo potřeba doma více trénovat. Hlavně chlapci. Mezi naše oblíbené písničky patří                 "Šla Maruška na hrušky". My ve třídě také  jednu Marušku máme, ale ta nechodí na hrušky, ale na kroužek flétny -         kde pilně cvičí.

Nacvičujeme písničku "Muzikant"

 

Plavecký výcvik v Kutné Hoře

Vojta Vařečka

 

 

 

 

 

 

Nikolka Růžanská                                   Milan Maštalíř         

                  ....jako ryba ve vodě...

 

V MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční besídka

 

 U krmelce a zimní radovánky na sněhu

 

A konečně jsme se dočkali, odměna za naší snahu a píli je tu!

Dnes dostáváme pololetní vysvědčení!

Recitační soutěž- školní kolo

Nejbouřlivější potlesk sklidili tito recitátoři s básničkou "VRÁNA"

Maruška Mečířová - "VRÁNA"

Vojtěch Vařečka - "DROZD"

Jakub Krča- "VYPRAVĚČ"

      Odměnou za jejich velký úspěch byla účast v okresním kole v Kutné Hoře, kde se Vojta umístil na 1. místě z 22 dětí. Velký úspěch, gratulujeme.             

                                 

          Vojta nás dále reprezentoval i v krajském kole v Kolíně, kde byl oceněň jako výborný recitátor. Získal čestné uznání za  2. místo. Škoda jen, že v této věkové kategorii se nedá pokračovat dále. Pevně věříme, že ho básničky budou bavit i v budoucnu a za celou školu malému vítězovi moc blahopřejeme.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za lovci mamutů

Obsáhlá výstava o pravěku v Národním muzeu

      29. března jsme se vypravili poznávat něco málo z naší historie. Prošli jsme se chýší předků z doby kamenné pokrytou zvířecími kůžemi, okolo obřího mamuta až ke slavné Věstonické venuši...

90646_vikCr_deti (děti)
Snímek: Národní muzeum

Cesta expozicí
Výstava je instalována ve třech sálech hlavní budovy Národního muzea na ploše 900 m2. Vedle chýše našich předků z období mladého paleolitu či modelu výjevu z lovu na mamuta navozuje atmosféru také obydlí lovců. A to uprostřed rekonstruované osady, kde na zemi spí pravěká žena. Z reproduktorů se ozývá řev zvířat a nad osadou se vznášejí siluety ptáků. Pozor, nelekněte se repliky mamuta v životní velikosti!
K vidění jsou originály nejvzácnějších předmětů, Věstonická Venuše, Předmostecká Venuše či figurka Muže z Brna, které se svým významem rovnají korunovačním klenotům. Nechybějí kosterní pozůstatky a ukázky pravěkých řemesel. Expozici doplňuje filmové pásmo dokumentů.
Výstava je rozdělena do tří částí - první pojednává o duchovním světě a umění pravěku, druhá se zabývá lovem a získáváním obživy. Poslední část přibližuje obydlí a život ve vesnici.                                                                                              ( internet)

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematický klokan

 

Jako každým rokem se u nás koná Mezinárodní soutěž v Matematickém klokanovi. Tento rok se konal 16. 3. 2007. Letos se účastnili žáci od 2. – 9. třídy. Celkem 79 žáků.

 

 

Seznámení s pravidly soutěže:

 

-          úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)

-          za každou správnou odpověď získáte body (3, 4, 5)

-          za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod

-          za každou špatně zodpovězenou úlohu se odečítá 1 bod

-          není možné získat 119 ani 118 bodů

-          při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu

 

Matematický klokan se dělí na kategorie:

 

2. – 3. třída – Cvrček     (60 bodů)

 

4. – 5. třída – Klokánek (120 bodů)

 

6. – 7. třída – Benjamín (120 bodů)

 

8. – 9. třída – Kadet       (120 bodů)

 

 

Nejúspěšnější řešitelé:

 

 

Cvrček:               1. místo: Vojtěch Vařečka, Anežka Hošková

                         

Klokánek:           1.místo: Marek Pilař

 

Benjamín:          1. místo: Tereza Lišková

                           

Kadet:                1. místo: Veronika  Paďourová

 

Seznam škol v okresním kole:

-          Gymnázium Čáslav                                      

-          Gymnázium J. Ortena Kutná Hora

-          ZŠ Čáslav Masarykova

-          ZŠ Čáslav Žižkovo náměstí

-          ZŠ Čáslav Sadová

-          ZŠ Červené Janovice

-          ZŠ Kácov

-          ZŠ Krchleby

-          ZŠ Křesetice

-          ZŠ Kutná Hora Kremnická

-          ZŠ Nové Dvory

-          ZŠ Potěhy

-          ZŠ Suchdol

-          ZŠ Uhlířské Janovice

-          ZŠ Zbraslavice

-          ZŠ Žehušice

-          ZŠ Žleby 


 

Příklady pro Matematického klokana 2007

Kategorie: Benjamín

 

1)      Klokan Standa skáče rychlostí 4 skoky za 6 sek . Za kolik sekund udělá 10 skoků?

     a) 10s     b) 12s   c)  15s   d) 18s   e) 20s

Správná odpověď zní  : C) 15s

 

 

2)      Dřevěnou krychli o objemu 1m3  rozřežeme na menší krychle o objemu 1dm3. Tyto krychle stavíme jednu na druhou do vysoké „ věže „. Určete nejvyšší možnou výšku této věže.

a) 1m   b) 10m  c) 110m  d) 1000m e) 100m

Správná odpověď zní: E) 100m

 

 

 

Kategorie: Kadet

 

1)      Na rovnoběžných přímkách x a y bylo nakresleno 6 bodů, 4 body na přímce x a 2 body na přímce y. Kolik trojúhelníků má všechny vrcholy v těchto bodech?

a) 6    b) 8       c) 12       d) 16       e) 18

Správná odpověď zní: D) 16

 

 

 

2)      Chodec šel na své dvouhodinové procházce nejprve po rovině rychlostí 4 km/hod, potom stoupal do kopce rychlostí 3 km/hod. Stejnou cestou se vracel zpět. Z kopce šel rychlostí 6 km/hod a po rovině opět rychlostí 4 km/hod. Kolik kilometrů ušel celkem?

a) nemůžeme vypočítat   b) 6 km   c) 7,5 km   d) 8 km   e) 10 km

Správná odpověď zní: D) 8 km

 

 

Den Země

Žehušický pohár

Stavíme domečky pro skřítky

 

SVĚT DINOSAURŮ

      Začátkem listopadu jsme začali s projektem "Svět dinosaurů". Dinosauři nás teď budou provázet po více měsíců . Setkáme se s nimi      v matematice, něco se o nich pokusíme napsat, nakreslíme různé druhy,   z keramické hlíny vymodelujeme jejich zuby, ze sádry odlijeme stopy .....  

       Nestačím se divit, co všechno děti o tomto tématu vědí! Ale hlavní je, že nás to moc baví. Jak se náš projekt bude vyvíjet, můžete sledovat na těchto stránkách.

                                                 

Dinosauří vejce ( technika: kašírování )

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Teď už jen s napětím čekáme, kdy se nám malí dinosauříci začnou líhnout.

 

Dinosauří zuby vytvořené z keramické hlíny 

Ten je můj!!!

 

 

 

 

 

 

 

Dinosauří stopy - bramborová tiskátka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna