ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 8. třída

Třídní učitel: Mgr. Josef Jelínek

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

pol.pauza

6.

7.

Pondělí  AJ NJ M D Z   TV (chlapci) 
Úterý ČJ M NJ F   VV HV
Středa AJ CH ČJ M   TV (dívky)
Čtvrtek F ČJ CH PD/PP/SH/ZS   PV
Z
Pátek AJ D ČJ M NJ   OV
PPČ

 

Vyučující v 8. třídě:

Mgr. Josef Jelínek - Přírodopis, Fyzika, Chemie, Pracovní výchova

Mgr. Ilona Žídková - Český jazyk

Mgr. Hana Bětíková - Německý jazyk

Mgr. Jana Kinclová - Matematika, Provoz domácnosti

Jana Červenková - Anglický jazyk, Tělesná výchova, Sportovní hry

Mgr. Iveta Poskočilová - Dějepis, Občanská výchova,

                                    Hudební výchova, Počítačová praktika

Věra Jelínková - Zeměpis, Zeměpisný seminář

Mgr. Yvetta Zemanová - Výtvarná výchova

 

 

 

Pěvecká přehlídka

 

Školní výlet Běstvina

 

Řetězové provádění na Kačině

 

Den Země

 

 

Policie ČR - ukázka polic. psů, protidrog. zásah 

 

 

 

Den bezpečnosti - Muzeum zeměd. techniky Čáslav

 

(Ukázka práce psovodů Policie ČR, program Nadační fond Kryštůfek, zásah pořádkové jednotky Policie ČR, ukázka práce jízdního oddělení Policie ČR, koordinace složek IZS při autonehodě...)

 

 

Něco z mléka....

 

Provoz domácnosti - příprava polévek...

 

Pomáháme při zápisu do 1. třídy...

 

 

Třídní vánoční besídka...

 

 

Chystáme se na jarmark...

 

 

Keramika v DDM Čáslav 20. 11. 2014

 

Provoz domácnosti (16. 10. 2014) - "Vitaminy v kuchyni"

 

Exkurze ve volební místnosti na Obecním úřadě v Žehušicích

Volit má právo každý občan starší 18 let. Občan musí mít platný občanský průkaz. Volby jsou anonymní. Můžeme zaškrtnout maximálně tolik kandidátů, kolik je míst v zastupitelstvu a minimálně jednoho. Když zaškrtneme více než je míst v zastupitelstvu nebo nezaškrtneme nikoho, je lístek neplatný.

 

 Eliška Hošková

 

 

 

Provoz domácnosti - rychlá večeře

 

Provoz domácnosti (11. 9.) -  první vaření - studený talíř

 

 

Putování prostorem a časem - VIII.třída

Rozšířeníškolní výuky o aktivity zaměřené na poznávání vývoje krajiny, posílení vztahu k místu, kde žáci žijí, zapojení do environmentálního vzdělávání, používání moderních komunikačních a informačních technologií.

Terénní prácežáků - krajina a civilizace

Cílem je naučit žáky vyhledávat informace o minulosti dané lokality, vytvářet fotografie míst kde žijí, porovnávat je s historickými snímky a vytvářet si vlastní názor k dokumentovaným změnám.

 

FOTO - VIII. třída při ter. práci:

 

 

 

 

 

Fotodvojice - krajina a civilizace

 

 

Cukrářství Stanislav Koldinský

 

Praprarodiče Karelovi před svým domem - strojní kolařství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém