ŠKOLA S ÚSMĚVEM
   6. třída

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Poskočilová

Třídní webové stránky: http://zehusaci.webnode.cz/


 

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

pol.pauza

6.

7.

Pondělí Z ČJ INF M AJ   HV VKZ
Úterý D M VV VV ČJ   TV (dívky)
Středa AJ M ČJ PV  

 

 
Čtvrtek D M Z ČJ F  

TV (chlapci)

Pátek OV M AJ ČJ      

 

Vyučující v 6. třídě:

Mgr. Iveta Poskočilová - Dějepis, Občanská výchova, Hudební výchova,
                                    Informatika

Mgr. Ilona Žídková - Český jazyk

Mgr. Jana Kinclová - Matematika

Jana Červenková - Anglický jazyk, Tělesná výchova

Mgr. Josef Jelínek - Přírodopis, Fyzika

Věra Jelínková - Zeměpis, Výchova ke zdraví

Mgr. Yvetta Zemanová - Výtvarná výchova

Mgr. Jan Kramář - Pracovní výchova

 

 

 

 

Třídní webové stránky: http://zehusaci.webnode.cz/

Menu

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián