Jana Václava Sticha-Punta Žehušice

Základní škola

Vítáme Vás na oficiálních stránkách ZŠ Žehušice

kolaz_2.jpg

 

Kritéria přijímání žáků do ŠD
pro šk. rok 2020/2021 zde.

_____________________

 

Informace pro rodiče 2. stupně

 

Vážení rodiče,


     od 8. 6. 2020 mohou i žáci 2. stupně navštěvovat školu.​ Organizace této docházky se bude řídit vydanými pravidly MŠMT. 

Z přihlášených žáků budou vytvořeny školní skupiny po maximálně 15 žácích. V případě, že žák patří do rizikové skupiny, tedy, že naplňuje alespoň jeden z rizikových faktorů, nebo pokud některý z faktorů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce prostřednictvím žáka podepsanou přihlášku a čestné prohlášení.

 Skupiny vytvoří škola z přihlášených žáků dle vlastních organizačních potřeb. Pedagogický dohled bude zajištěn vždy jedním pedagogickým pracovníkem školy na dopolední blok. Dopolední blok bude zhruba od 7:40 do 12:00. Skupiny se budou shromažďovat před školou, kde si je převezme vyučující pro danou skupinu. Chod školní jídelny je limitován maximálním množstvím skupin, pro které budeme schopni za plnění přísných hygienických a organizačních podmínek stravování zajistit. Stravování pro přihlášené zajistíme buď formou teplého jídla nebo formou obědového balíčku. Kdo se bude stravovat, musí se nahlásit do 4. 6. do 10 hodin (telefonicky 327 399 480 nebo mailem, viz níže).

Nikdo nebude automaticky přihlášen!

Nelze platit stravné hotově v kanceláři ŠJ. Ti, kdo doposud platili hotově, zaplatí stravné na účet školy číslo 181856675/0300. Předtím kontaktujte školní jídelnu telefonicky, nebo můžete využít email jidelnazehusice@seznam.cz, aby vám byl sdělen variabilní symbol. E-mail neslouží na odhlašování stravy. Na to využijte telefon (záznamník). Platbu na měsíc červen zaplaťte bezhotovostně.

 

Dopolední blok bude probíhat podle rozpisu vždy v úterý a ve čtvrtek. Aktivity se zde budou řídit principy ŠVP základní školy. Obecně lze říci, že v dopoledním bloku bude probíhat vzdělávání dle současných pravidel pro distanční výuku, která i nadále bude hlavním způsobem vzdělávání. Nebude se např. známkovat a žáci navštěvující školu nebudou nijak zvýhodněni oproti žákům plnícím v domácím prostředí distanční výuku.

 

Přeji všem pevné zdraví

Yvetta Zemanová

 

PŘIHLÁŠKA PRO 2. STUPEŇ ZDE.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ V PDF ZDE.

 Aktuální manuál naleznete na stránkách MŠMT.

 ________________________________________________________

  

Zájmové kroužky DDM Čáslav konané v ZŠ Žehušice

Vzhledem k tomu, že zájmové kroužky ukončily svoji činnost předčasně,
DDM Čáslav informuje:

Zákonní zástupci žáků naleznou na 
www.ddmcaslav.cz
  (v liště Opatření)
žádost o vrácení poměrné části účast. poplatku.
Žádost vyplní a odešlou e-mailem na adresu (reditelka@ddmcaslav.cz).
Na Váš účet bude zaslána poměrná část poplatku za kroužek.
Datum podání je nejpozději 12. 6. 2020.
Bc. Iva Hýblová, řed. DDM Čáslav

______________________________________

 

 ŠKOLNÍ JÍDELNA – INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

 

  • Kdo se bude v květnu a červnu stravovat, musí se nahlásit do 19. 5. do 10 hodin (telefonicky 327 399 480 nebo mailem, viz níže). Nikdo nebude automaticky přihlášen!

 

  • Nelze platit stravné hotově v kanceláři ŠJ. Ti, kdo doposud platili hotově, zaplatí stravné převodem na účet. Platbu na měsíc červen zaplaťte bezhotovostně do 31. 5. 2020, na účet školy číslo 181856675/0300. Předtím kontaktujte školní jídelnu telefonicky, nebo můžete využít email jidelnazehusice@seznam.cz, aby vám byl sdělen variabilní symbol. V měsíci březnu vznikl na vašem kontě přeplatek, tudíž za květen platbu neposílejte. E-mail neslouží na odhlašování stravy. Na to využijte telefon (záznamník).

 

  • Všichni dosud hotovostní strávníci nahlásí jídelně své číslo účtu, aby jim mohl být v červenci vrácen přeplatek. Týká se i těch, kteří v květnu nenastupují do školy.

 

Provozní řád ŠJ - mimořádná opatření zde.

 ______________________________________

  

Informace pro žáky a rodiče 1. stupně

  

Vážení rodiče,


     od 25. 5. 2020  bude možné, aby žáci 1. stupně opět navštěvovali školu.​ Organizace této docházky se bude řídit vydanými pravidly MŠMT /viz příloha/. 

Žáci 1. stupně mohou rodiče přihlásit do pondělí 18. 5. 2020 do 9.00 hod. V příloze je přihláška, kterou je nutné vyplnit a zaslat zpět mailem na adresu skola@zehusice.cz. 

Z přihlášených žáků budou vytvořeny skupinky po maximálně 15 žácích. Naše škola má 6 tříd 1. stupně. Při 100% poptávce by tedy mohlo vzniknout až 12 skupin po 15 žácích, což výrazně překračuje možnosti zajistit výuku dle stanovených pravidel. Při překročení těchto organizačních a personálních možností školy, bude jediným kritériem pro zařazení dítěte do skupiny jeho věk. Přednostně přijmeme žáky od nejmladších k nejstarším. Předběžné odhady zatím uvádějí 40-60 % zájmu. Takovou poptávku bychom měli být schopni zajistit. Mezní termín pro přihlášení žáka k této výuce je 18. 5. 2020, do 9,00 hod. Po tomto datu již nebude možné žáka do školní skupiny zařadit. V případě, že žák patří do rizikové skupiny, tedy, že naplňuje alespoň jeden z rizikových faktorů, nebo pokud některý z faktorů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce prostřednictvím žáka podepsané čestné prohlášení.

 Vytvořené skupiny nebude po 25. 5. 2020 možné jakkoliv měnit. Skupiny vytvoří škola z přihlášených žáků dle vlastních organizačních potřeb. Pedagogický dohled bude zajištěn vždy jedním pedagogickým pracovníkem školy na dopolední blok a druhým na odpolední blok, pokud to organizační a personální možnosti dovolí. Tito pracovníci budou přiděleni ke skupině na celý zbytek školního roku. Střídání pedagogů u skupin nebude možné. Dopolední blok bude zhruba od 7:40 do 12:00. Organizace nástupu do školy a vyzvedávání žáků budou velmi komplikované, proto budeme upřesňovat informace o jejich průběhu až konkrétním skupinám. Je zřejmé, že skupiny se budou shromažďovat před školou, kde si je převezme vyučující pro danou skupinu, vše bude upřesněno podle počtu skupin. V tuto chvíli děláme vše proto, abychom zajistili chod školní jídelny, a poskytovali tak po dopoledním bloku žákům oběd. Jsme limitováni maximálním množstvím skupin, pro které budeme schopni za plnění přísných hygienických a organizačních podmínek stravování zajistit.

Odpolední blok bude probíhat od 12:00 do 15:00 a aktivity se zde budou řídit principy ŠVP školní družiny. Odpolední blok se otevře podle personálních možností školy. Školní družina již do konce roku nebude otevřena, účast v odpoledním bloku je bezplatná. O způsobu refundace plateb za školní družinu budete informováni.

Obecně lze říci, že v dopoledním bloku bude probíhat vzdělávání dle současných pravidel pro distanční výuku, která i nadále bude hlavním způsobem vzdělávání. Nebude se např. známkovat a žáci navštěvující školu nebudou nijak zvýhodněni oproti žákům plnícím v domácím prostředí distanční výuku.

Celá příprava znovuotevření je závislá na konečném počtu školních skupin. Věřte, že se budeme snažit zajistit co nejméně komplikovaný provoz školy. Pravidla, která jsou sice velmi přísná a organizačně omezující, plně respektujeme a budeme dělat vše, abychom jejich dodržování zajistili. O dalším postupu zajišťování provozu školy budete včas informováni.

 

Přeji všem pevné zdraví                                                                                   Yvetta Zemanová

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ VE WORDU ZDE.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ V PDF ZDE.

 

MANUÁL V PDF VERZI ZDE.

 

Čestné prohlášení je nutné vyplnit a odevzdat první den (25. 5.) ve škole.

Pokud žák neodevzdá čestné prohlášení nebo nebude vybaven rouškami, nebude do školy vpuštěn. Pokud bude mít žák příznaky onemocnění popsané v informacích, bude z výuky vyloučen.

 

  __________________________________________

 

 

V tomto školním roce proběhnou přijímací zkoušky následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020

Víceletá gymnázia – 9. června 2020

Bližší informace najdete na www.msmt.cz.

 

  ________________________________________

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

doufám, že jste i přes veškerá protikoronavirová opatření prožili příjemné velikonoční svátky a prázdniny. Když procházím prázdnou školou, družinami, jídelnou, mám takový divný pocit. Škola tu přeci není proto, aby byla prázdná, nicméně tento stav bude ještě nějakou dobu trvat a nevíme, kdy a za jakých podmínek se zase osobně setkáme, hovoří se o polovině května, ale rozhodnuto zatím není. Budeme Vás rádi informovat hned, jak se dozvíme oficiální stanovisko.

 Touto dobou by škola byla plná dětských hlásků, společně bychom se připravovali a trénovali na Žehušický pohár, čekala by nás oslava Dne Země a různé projekty s tímto dnem spojené. Společně bychom se těšili na koncert nevidomé pianistky Rachel Skleničkové. Na jednu stranu o toto všechno přicházíme, ale není vše tak špatné, jak se na první pohled zdá. Na druhou stranu jsme totiž všichni dostali příležitost naučit se, pochopit a posunout se dál. Učíme se všichni, nejen vy žáci, ale i my učitelé. Vím, že jsou a budou stále věci k vyladění. Také vím, že to zvládneme, když spolu budeme věcně komunikovat, když starší žáci vezmou své vzdělávání zodpovědně do svých rukou a když o sobě budeme vědět. K tomu nám pomohou nové mailové adresy všech vyučujících. Také připravujeme nové prostředí, nejen pro zadávání úkolů, ale i pro vzájemnou komunikaci, pomocné nám jsou i další vzdělávací zdroje, které stále objevujeme a které nám pomáhají posouvat hranice třídy, jež teď není omezena čtverečními metry.

 Jsme v tom společně, tato situace není lehká jen pro nás, kteří jsme zvyklí se potkávat ve třídách, ale také pro rodiče, kterým tímto děkuji za dosavadní spolupráci, za zpětné vazby, za podporu. V této nelehké situaci máte můj obdiv.  Děkuji také všem rodičům budoucích prvňáčků za hladký průběh zápisu do první třídy, velmi se na prvňáčky těšíme, určitě nebudou ochuzeni o zážitek z opravdového zápisu. Přeji Vám krásné jaro, které nám otevřely velikonoční svátky, pevné zdraví a doufám, že se brzy zase všichni shledáme.

                                                                        Yvetta Zemanová, ředitelka školy

 

 

KONTAKTY NA VYUČUJÍCÍ ZDE.

 _____________________________________________________

 

Informace k novém zákonu
o přijímacím řízení na SŠ zde.

________________________________

 

Tiskopis "ošetřovného" s možností vyplnění ve Wordu zde

  

Každý třídní učitel je v kontaktu s rodiči a žáky
a zadává domácí práci podle pokynů (např. přes třídní webové stránky, mail apod.)

Prosíme Vás, abyste vysvětlili svým dětem,
aby k plnění zadaných úkolů přistupovaly zodpovědně, dodržovaly všechna mimořádná opatření, abychom tuto situaci společně zvládli a brzy se ve škole ve zdraví sešli.

 

 

  


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

6. 6. Norbert

Zítra: Iveta, Slavoj

Jídelní lístek

8. - 12. 6. 2020

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

večerníček.jpg

Informace zde

TIP PRO NAŠE BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ

91709978_2974308522590463_694319190391128064_o.jpg

ZDE

Školní řád

ZDE

 

Tiskopisy ke stažení

zde (uvolnění žáka na 2 a více dní, žádost o odklad školní docházky, žádost o individuální vzdělávací plán...).

 

CO DĚLAT PŘI NÁLEZU INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

SQL-injection-website-icon-large.png

Čtěte zde.

 

 

PROJEKT
ZŠ ŽEHUŠICE 22

Podrobné informace zde.

C_Users_Mirek_Desktop_Žehušice plakát.jpg

  KONTAKT

ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice

telefon: 327 399 128
mail: skola@zehusice.cz

 

 

Školní koordinátor EVVO

Mgr. Josef Jelínek

e-mail: skola@zehusice.cz
tel.:327 399 128