ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠK. ROK 2023/2024

 

7523d80b79d5a60882c1cbfa16335e34.jpg 

  

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

      zápis do 1. třídy bude probíhat v pátek 14. dubna 2023 od 11.30 hod. v přízemí školy. K letošnímu zápisu budou přijímány děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

 

     Od 27. 1. 2023 máte možnost podat přihlášku k řádnému zápisu elektronicky, a to na našich webových stránkách vlevo dole - modrý banner „Online zápis do školy“ – „Zapsat dítě online“.

 

    Pokud kliknete na „Zapsat dítě online“, otevře se Vám „Přihláška k zápisu“, kde vyplníte základní údaje o dítěti a zákonném zástupci (nezapomeňte na email a telefon), zatrhnete „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, kliknete na „Potvrdit a přejít na výběr termínu“. Otevře se Vám rezervační systém, zvolíte si čas a kliknete na „Přihlásit". Na závěr kliknete na „Dokončit registraci“ (dole).

    Na uvedený e-mail přijde potvrzení přijetí přihlášky, registrační číslo Vašeho dítěte (nutné uchovat) a přihláška Vašeho dítěte ke stažení.

    Přihlášku si stáhněte, doplňte chybějící údaje, vytiskněte, podepište.

Přihlášku přineste s sebou k zápisu + rodný list dítěte a občanský průkaz 1 zákonného zástupce.

 

     Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly na webových stránkách a vývěsce školy do konce měsíce dubna 2023. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jednotlivých dětí zašleme elektronicky na vyžádání nebo bude osobně k vyzvednutí v kanceláři školy v pracovních dnech v čase 7.30 – 11.00hod.

 

     Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad nástupu povinné školní docházky dítěte, svůj záměr škole oznámí i v případě, že nemají potřebná stanoviska praktického lékaře a z odborného vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (vyplněním na přihlášce). V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře.

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2023/2024:

Přednostně budou přijaty:

spádové děti (Žehušice, Bojmany)

nespádové děti, které již mají na naší škole sourozence

nespádové děti do naplnění kapacity (v případě potřeby bude losováno)

 

  

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme elektronickou poštou (skola@zszehusice.cz) nebo telefonicky (327 399 135).

  

 

Ke stažení máte k dispozici také „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE.

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou. 

 S pozdravem

 Mgr. Jan Kramář, ředitel školy

 

  

______________________________________________

 

OBECNĚ K ZÁPISU

  

      Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

     Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

     Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  

Odklad školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je potřeba dodat nejpozději 30. 4. 2023.

   

Průběh zápisu

     Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

 

Formální část má 2 části:

  1. část:

- kontrola požadovaných dokumentů, 

  1. část:

- podpis a předání dokumentů v rámci správního řízení v ředitelně školy

 

Motivační část

Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat max. 15 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

 

 a711682f97c1bf1d659bfc9d3a082cb6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Menu

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

 

Bakaláři - elektronická žákovská knížka
Bakaláři-1-400x400.png

Jídelní lístek

18. - 22. 9. 2023

 25. - 27. 9. 2023

  

 Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE