ŠKOLA S ÚSMĚVEM
Putování prostorem a časem

Cíl projektu:

Rozšíření školní výuky o aktivitu zaměřené na poznávání vývoje krajiny

Posílení vztahu k místu, kde žáci žijí

Zapojení do environmentálního vzdělávání používání moderních komunikačních a informačních technologií

V průběhu projektu probíhají výukové programy pro žáky, terénní práce, semináře pro pedagogické pracovníky, výměnná vzájemná setkání, prezentace zpracovaných materiálů formou výstavy i publikace

 

 

Z naší školy je do projektu zapojena IX. třída
a jejich třídní učitel Mgr. Josef Jelínek

Na projektu spolupracují žáci a pedagogové základní škol a nižších gymnázií z 12 škol z Kutnohorska a blízkého okolí a 4 školy z partnerského regionu Krkonoš a Podkrkonoší

 

 

2011/2012


III. výměnné setkání zapojených škol

Pátek 27. 1. 2012, Tylovo divadlo v Kutné Hoře

 

 

IV. Výukový program k projektu Putování prostorem a časem

23. 11. 2011

 

 

________________

Dne 6. 10.  jsme se zúčastnili setkání škol zapojených do projektu PPČ v Horním Maršově. Odjížděli jsme z čáslavského nádraží společně se ZŠ Čáslav a se ZŠ Nám. J. Žižky z Trocnova Čáslav. Po cestě k nám přistoupily další školy a pilně jsme si opakovali připravené texty k prezentaci našich projektů.Při příjezdu do Horního Maršova začalo jemně mrholit, což nám však nemohlo zkazit náladu.

Seminář byl zahájen představováním našich projektů. Během prezentace jsme měli možnost občerstvit se výborným jídlem, které nám zdejší škola připravila. Všem nám moc chutnalo. Když jsme přišli na radu, naše nervy byly napnuté k prasknutí, ale dopadlo to dobře. Sklidili jsme potlesk a poté si již v klidu poslechli ostatní prezentace. Byli opravdu zajímavé.

Po malé přestávce jsme se vydali na procházku po stopách dávných hledačů zlata, dřevorubců a horských budařů. Po cestě jsme plnili nejrůznější úkoly, či odpovídali na otázky. Za každou správnou odpověď jsme byli odměněny mincemi, které jsme na konci procházky vyměnili za krásnou Čítanku krkonošských pohádek. Výměnné setkání se nám velice líbilo a již se těšíme na další.

 

Alena Mečířová, Radek Veselý VIII. třída
3. výukový program (24. 5. 2011)
Fotíme v terénu:

 

2. výměnné setkání na zámku Kačina (6. 6. 2011):

 

 

 

 

Harmonogram projektu na školní rok 2010/2011


Terénní práce žáků: září 2010 – červen 2011

Cílem je naučit žáky vyhledávat informace o minulosti dané lokality, komunikovat s pamětníky a rodinnými, příslušníky, navázat komunikaci s různými institucemi (muzea, archivy), zachytit jejich komentáře, vytvářet fotografie míst kde žijí, porovnávat je s historickými snímky a vytvářet si vlastní názor k dokumentovaným změnám.

Žáci pod vedením pedagogů vyhledávají informace, materiály a staré fotografie o lokalitách, ve kterých se školy  nacházejí. K tomuto účelu budou vyhledávat písemné, obrazové, popřípadě audio materiály a vytvářet z nich informační a vzdělávací materiál.

Každá škola se bude zabývat sedmi tématy, se kterými se žáci seznámili při prvním výukovém programu. K těmto tématům vyhledávají informace o dané lokalitě a staré fotografie.  Ke každému ze sedmi témat žáci nafotí alespoň 3 fotodvojice.

Téma fotodvojic:

Kulturní život

ETNOGRAF : zvyky, řemesla, kroje, pranostiky, hudba, lidová shromáždění, poutě, procesí, rodokmeny, rodáci, církev

Památné stromy, volná krajina, zalesnění

BOTANIK, BIOLG, LESNÍK:  flora, fauna, zalesnění x  odlesnění, přemnožení biologických škůdců, vymizení některých druhů (živočišných čí rostlinných)

Voda krajině a ve městě

HYDROLOG:  prameny, studánky, tůně, rybníčky, potoky, říčky a řeky, mosty, jezy,  nádrže… elektrárny, regulace vody, mapování pitné vody, pramenů,  zmizení vodních toků

Vliv těžby na krajinu

GEOLOG: výskyt a těžba nerostných surovin, vliv těžby na krajinu

Proměna domu a obecních prostranství Cesty v krajině

ARCHITEKT, VÝTVARNÍK, URBANISTA :   zmizelé vesnice, vliv osídlení, proměny domů  v časové ose, továrny v regionu, - zaniklé x  současné dominantní prvky v krajině,  nevyužité plochy v krajině, zásahy člověka v krajině, změny obecních prostranství, náměstí

Cesty v krajině

CESTOVATEL, DOPRAVCE, TURISTA:      doprava v regionu, cesty x naučné stezky, auta x  povozy, cesta do školy

Proměna zemědělské krajiny

ZEMĚDĚLEC:  změna hospodářství a vztahu půdě, změna plodin, zaniklé statky, zaniklé sadové plochy, zaorávání cest remízků

Fotografie i písemné materiály budou předány do konce června 2011 Ekodomovu nebo SEVERu dle zadaných kriterií.

Výukové programy pro žáky

Programy představují dvouhodinové bloky aktivit zaměřené na problematiku vývoje krajiny. Cílem programů je vybavit žáky potřebnými teoretickými znalostmi a motivovat je pro účast v dalších projektových aktivitách. Náplň programů bude tematicky korespondovat s odbornými semináři pro učitele, žáci se seznámí s vývojem vztahu člověka a krajiny.

2. Výukový program – podzim 2010.

V lednu 2011 proběhne setkání s žáky, kde představí výsledky dosavadní práce.

3.  Výukový program proběhne  duben a  květen 2011.

Semináře pro pedagogy

III. seminář 24. 11. 2010 Kutná Hora - zaměřený pro školení v užívání webových stránek projektu a vznikajícím e-learningu, úpravu fotografií v Photoshop Zoner.  Vložena bude i část na propojení tématu krajina s ŠVP.

 

IV. seminář březen 2011, Hradec Králové tematicky zaměřený na téma „Krajina a přírodní živly“. V programu se objeví i práce s mapou.

 

 

Výměnná setkání

1. Setkání v Horním Maršově – středa 6.10.2010  od 10:00 – 15:00

2.  Setkání Kutná Hora – červen 2011.

 

 

Menu

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém