ŠKOLA S ÚSMĚVEM
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MŠ:

 

 Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2013/2014 zde.

 

ČERVEN 2013:

 

 

13. 6. Schůzka rodičů nově nastupujících dětí do MŠ - od 16:00 hod. ve třídě “Kapiček”

20. 6. Rozloučení s předškoláky - od 15:30 hod. na zahradě MŠ (v případě špatného počasí ve třídě “Sluníček”)

21. 6. – 22. 6. „Slavnosti lesního rohu“ – výstava výtvarných prací dětí z MŠ ve třídě ZŠ, tablo předškoláků

 

Jednou za 14 dní  dopolední cvičení předškoláků v tělocvičně ZŠ.

Každé úterý od 12:30 hod. pěvecký kroužek “Puntík”.

 

 

________________________________________________

 

 

Děti jsou rozděleny do dvou samostatných tříd:

„Kapičky“ (uč.Hana Najbrtová a Ilona Přibáňová, asistent pedagoga Barbora Bártová),

"Sluníčka“ (uč. Hana Dušková a Veronika Nagyová; asistent pedagoga Zuzana Šeborová).


Seznam dětí bude vyvěšen na dveřích každé šatny.

 

 

Věci, které děti potřebují do školky:

bačkurky (ne pantofle, ani boty na zavazování ),
pyžamko,
kartáček na zuby a zubní pasta (kelímek není potřeba),
pláštěnka (holinky dle uvážení rodičů),
náhradní věci na převlečení,
pro děti volte oblečení s jednoduchou manipulací (př. tepláky-ne kalhoty na knoflík).

Všechny věci budou podepsány!

 

Provoz MŠ

6,30 hod. - 16,15 hod.
Příchod dětí nejpozději do 8,00 hod.
V případě nemoci, pozdějšího příchodu, dřívějšího odchodu apod. hlásit učitelce buď ústně, nebo telefonicky na tel.: 327 399 337.

Denní rozvrh:

 

KAPIČKY

6:30 – 8:00                příchod dětí + hry

8:00 – 8:30                 úklid, cvičení

8:30 – 8:45                 hygiena

8:45 – 9:00                 svačina

9:00 – 9:10                 řízená činnost

9:10 – 11:10               pobyt venku

11:10 – 11:30              hygiena, příprava na oběd

11:30 – 12:00              oběd

12:00 – 14:30              příprava na odpočinek, odpočinek

14:30 – 14:45              hygiena, svačina

14:45 – 16:15              odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí

 

SLUNÍČKA


6:30 – 8:00                  příchod dětí + hry

8:00 – 8:30                  úklid hraček, cvičení, hygiena

8:30 – 8:45                  svačina

8:45 – 9:10                  řízená činnost

9:10 – 11:10                pobyt venku

11:10 – 11:30              hygiena, příprava na oběd

11:30 – 12:00              oběd

12:00 – 14:15              odpočinek, hygiena, mimospánková aktivita

14:15 – 14:30              svačina

14:30 – 16:15              odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí

 

 

Plán nabízených aktivit v MŠ (2012/2013)

 

První schůzka s rodiči – ŠVP
Třída Kapiček od 15:30, třída Sluníček od 16:00


6.9.2012

Předplavecký výcvik

* listopad 2012 – leden 2013

Mikulášská besídka s nadílkou

5.12.2012

Vánoční besídka s nadílkou

13.12.2012

Karnevalový rej

*únor 2013

Žehušický pohárek – sportovní hry (šk. kolo, oblastní kolo)

*březen – květen 2013

Přednáška PČR – pohádky a hry zaměřené na téma:

 Alkohol, cigarety, drogy


*duben 2013

Den Země – ochrama živ. prostředí (brigáda s rodiči na úpravu MŠ a jejího okolí)

*duben 2013

Exkurze – město Čáslav (dopravní situace, významné budovy)             

*duben 2013

Školní výlet – ZOO Habrkovice

*květen 2013

Oslava MDD

31.5.2013

Schůzka pro rodiče nově příchozích dětí

Vystoupení všech dětí, rozloučení s předškoláky, závěrečná schůzka s rodiči

 

*červen 2013

Projektové dny

-  Bramboriáda (hry a tvoření z brambor) – dílna pro rodiče s dětmi

- Vánoční cinkání – dílna pro rodiče s dětmi

- Pomlázková veselice – dílna pro rodiče s dětmi

- Srdíčkové zpívání – dílna pro rodiče s dětmi

 

*říjen 2012


*prosinec 2012

* březen 2013

2 květnový týden – Den Matek

Doplňkové činnosti           

  Angličtina hrou


13:00 – 13:30

Exkurze – polodenní výlety:

                 Obora Žehušice

                 Pošta

                 Knihovna Čáslav

                 Čerpací stanice Žehušice

                 Letiště Chotusice

                 Exkurze Ranč Dalu (Kozohlody)

                 Koniferové školky Žehušice, Zahradnictví Hraňo

 

*říjen 2012

*březen 2013

* duben 2013

*duben 2013

*duben 2013

*březen 2013

*březen 2013

Filmová a divadelní představení – ZŠ Žehušice, Čáslav

dle nabídky

Shlédnutí vyučovací hodiny v 1.třídě

*červen 2013

Konzultační hodiny

kdykoliv po domluvě s pedagogickými pracovnicemi

Divadelní představení pro děti dle dramaturgického plánu hraná uč.

1x za měsíc

Divadelní představení dle dramatického plánu hraná učitelkami

vždy poslední pátek v měsíci

Výtvarné soutěže

podle aktuální nabídky

Tělocvična

1x za čtrnáct dnů dle dohody

Výstava dětských prací J.V.Stich

* červen 2013

Zápis do 1. třídy

25.1.2013

Sběr starého papíru

12. – 23.11.2013

12. – 19.4.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián