ŠKOLA S ÚSMĚVEM
VIII. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Josef Jelínek

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pondělí

AJ

ČJ

M

NJ

TV(CH)

TV(CH)

Úterý

ČJ

F

M

NJ

HV

VV

PPČ

Středa

M

Z

AJ

ČJ

CH

TV(D)

TV(D)

Čtvrtek

ČJ

M

AJ

F

PV

D

Pátek

CH

Z

PD/ZS/SH

PD/ZS/SH

NJ

OV

D

Vzděl. program: Školní vzdělávací program pro ZV Škola s úsměvem


Vyučující v 8. třídě:

Mgr. Josef Jelínek - Přírodopis, Fyzika, Chemie, Pracovní výchova

Jana Červenková - Anglický jazyk, Tělesná výchova, Sportovní hry

Mgr. Ilona Žídková - Český jazyk

Mgr. Hana Bětíková - Německý jazyk

Mgr. Iveta Poskočilová - Matematika

Věra Jelínková - Zeměpis, Zeměpisný seminář,
Putování prostorem a časem (nepovinný předmět)

Mgr. Jana Spudilová - Dějepis, Občanská výchova

Mgr. Lenka Hradecká - Hudební výchova

Mgr. Yvetta Zemanová - Výtvarná výchova

Dana Krátká - Provoz domácnosti
Naše třída je zapojena do projektu
Putování prostorem a časem


Školní olympiáda

 

 

 

Pěvecká soutěž... vyhráli jsme jedno z 1. místÚčastnice velikonoční výstavy

 

Junior achievement ve Zlíně


Z jihlavské zoo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při hodině výtvarné výchovy...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z cyklu "Příběhy bezpráví"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém