ŠKOLA S ÚSMĚVEM
Přehled tříd a zaměstnanců
ve školním ro
ce 2021/2022

 

6L0A7671-29x.JPG

 

Ředitel školy: Mgr. Jan Kramář (kramar@zszehusice.cz)

Zástupkyně ředitele: Mgr. Irena Marousková

Výchovná poradkyně: Mgr. Ilona Žídková (zidkova@zszehusice.cz)

Metodik prevence: Mgr. Věra Jelínková (jelinkova@zszehusice.cz)

Koordinátor EVVO: Mgr. Josef Jelínek (jelinek@zszehusice.cz)

 

1. stupeň:

I. třída (třídní stránky) - Mgr. Lenka Hradecká (hradecka@zszehusice.cz)
II. třída (třídní stránky) - Mgr. Miroslav Procházka (prochazka@zszehusice.cz)
III .třída (třídní stránky) - Mgr. Hana Bětíková (betikova@zszehusice.cz)

IV.A třída (třídní stránky) - Mgr. Iva Kokešová (kokesova@zszehusice.cz)
IV.B třída - Mgr. Jan Pavel (pavel@zszehusice.cz)
V. třída (třídní stránky) - Mgr. Iveta Poskočilová (poskocilova@zszehusice.cz)2. stupeň:

VI. třída - Mgr. Tomáš Fíla (fila@zszehusice.cz)
VII. třída - Mgr. Josef Jelínek (jelinek@zszehusice.cz)
VIII. třída (třídní stránky) - Mgr. Jana Kinclová (kinclova@zszehusice.cz)
IX. třída - Mgr. Věra Jelínková (jelinkova@zszehusice.cz)


 

ROZVRH HODIN VŠECH TŘÍD: 

  
Netřídní učitelé:

Mgr. Ilona Žídková (zidkova@zszehusice.cz)

Jana Červenková (cervenkova@zszehusice.cz)

Mgr. Lenka Macháčková (machackova@zszehusice.cz)

Mgr. Yvetta Zemanová (zemanova@zszehusice.cz)


Asistenti pedagoga:

Renata Šonková (sonkova@zszehusice.cz)

Kateřina Morkesová (morkesova@zszehusice.cz)

Bc. Lucie Kopecká (kopecka@zszehusice.cz)

Miroslava Kučerová


Školní družina:

Alena Vilišová (vilisova@zszehusice.cz)

Dana Červínková (cervinkova@zszehusice.cz)

 

Školní klub:

Bc. Lucie Kopecká (kopecka@zszehusice.cz)


Provozní zaměstnanci:
Miroslav Karela (školník)

Hana Fridrichová (uklízečka)
Květoslava Vrátná  (uklízečka)
Hana Rajchmanová (uklízečka)


Školní jídelna:   
Hana Chudomelová (vedoucí ŠJ)
Jana Horáčková (hlavní kuchařka)
Jitka Šlechtová (kuchařka)
Žaneta Vilímová (kuchařka)

 

 

Menu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Jídelní lístek

20. - 24. 9. 2021

27. 9. - 1. 10. 2021

 Organizace školního roku 2021/2022

ZDE

Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE