Jana Václava Sticha-Punta Žehušice

Základní škola

Historie školy

V Žehušicích byla založena v roce 1710 hrabětem Janem Františkem Josefem z Thunu a Hohensteina dvoutřídní filiální škola chotusické farnosti. Do roku 1821 vyučoval učitel obě třídy v jedné místnosti. Vrchnost pak zřídila ještě jednu učebnu v panském dvoře. V roce 1836 celý panský dvůr vyhořel včetně učebny. Další dva roky se druhá třída vyučovala v jiné najaté místnosti. V roce 1838 přistavěl vrchnostenský stavitel Jan Jelínek ke staré škole novou druhou třídu.

V roce 1878 byla postavena nová školní budova podle plánů dalšího panského stavitele architekta Josefa Míči. Po dobu asi tří měsíců (stavělo se od 20.4. do 20.9.) se vyučovalo v najatých místnostech v č.p. 40 a č.p. 28. V roce 1879 byla škola rozšířena na trojtřídní a r. 1887 na čtyřtřídní.

Když byla po 2. světové válce zřízena měšťanská škola, začala od r. 1948 užívat místnosti v zámku. V roce 1979 se do zámku přemístil i první stupeň základní školy, takže celá základní škola měla sídlo v zámku.

Od 6. 12. 1995 je základní škola v nové budově.  U příležitosti 250. výročí narození nejslavnějšího žehušického rodáka a žáka žehušické školy Jana Václava Sticha, známého ve světě pod jménem Giovanni Punto (*28. 9. 1746), propůjčilo Ministerstvo školství ČR čestný název "Základní škola Jana Václava Sticha - Punta Žehušice.

 

 

Více o historii školství v Žehušicích (300 let) zde.

Menu

2. 8. Gustav

Zítra: Miluše

Organizace školního roku 2021/2022

ZDE

Školní řád 2020

ZDE

Tiskopisy ke stažení

zde (uvolnění žáka na 2 a více dní, žádost o odklad školní docházky, žádost o individuální vzdělávací plán...).

 

 

Image0022 (2).jpg

Image00211.jpg

KONTAKT

ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice

telefon:
+420 327 399 128

email:
skola@zehusice.cz

Školní koordinátor EVVO

Mgr. Josef Jelínek

telefon:
+420 327 399 128

email:
skola@zehusice.cz